POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.TAVANASTUDIO.COM 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

§ 3 UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

§ 5 PLIKI „COOKIES”

§ 6 USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE