REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.TAVANASTUDIO.COM

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

§ 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

§ 7 REKLAMACJA Z TYTUŁU BRAKU ZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

§ 11 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§ 12 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§ 13 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§ 14 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§ 15 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE